DIN SPECIALIST PÅ SKÖTSEL & UNDERHÅLL
Skötselavtal på årsbasis
 
 
 
Mats trädgårdsservice AB
 
 
 

 
PERSONPORTRÄTT MATS DAVIDSSON
Mats Davidsson har tillsammans med frun Susanne drivit firman Mats Trädgårdsservice i 32 år. På frågan vad som särskiljer dem från större trädgårdsföretag svarar Mats att det är yrkesstoltheten. Den gemensamma viljan att göra ett bra arbete har visat sig vara det vinnande konceptet i att föra företaget framåt i över tre decennier.

- Du, kan jag ta detta bara?
Telefonen ringer och Mats svarar. Efter ett par artighetsfraser om vädret sträcker han sig efter ett anteckningsblock och skriver snabbt upp arbetet som kunden vill ha gjort. Vi sitter i lunchrummet på Mats Trädgårdsservice i Alingsås. På väggarna hänger färggranna tavlor av blommor blandat med fotografier på leende anställda från den senaste sommarfesten. På dörren ut hänger en plansch med orden "Två saker kommer inte tillbaka - gårdagen och missnöjda kunder".

Mats Trädgårdsservice har varit verksamma sedan 1989. På den tiden var konkurrensen i staden relativt låg och utöver Mats och Susanne arbetade två anställda på företaget. Idag, 32 år senare, sysselsätter företaget 15 anställda och ser en fortsatt tilltagande trend i arbetsuppdrag. Det är nu hårdare konkurrens både från lokala firmor och Göteborgsföretag men Mats menar att deras stora styrka är bättre kvalitet och kundservice.
- Förr var det bara priset som gällde, säger Mats. Nuförtiden är det så mycket mer som spelar roll.

Företaget riktar in sig på trädgårdsskötsel för privatkunder, företagskunder och bostadsbolag. Mats Trädgårdsservice har fått ett flertal uppdrag, inte på priset, utan på deras goda referenser.
- Det är livsfarligt att ha en missnöjd kund, säger Mats. Vi är stolta över att ha nöjda kunder som ger oss goda vitsord.

Yrkesstolthet är ett ledord, både hos Mats och hos de anställda. Företaget har kunder som har anlitat dem ända sedan Mats startade 1989 och detta är enligt honom själv ett kvitto på att de håller en jämn, hög kvalitet. Allt från att svara trevligt i telefon, att göra ett bra jobb och att skicka rätt faktura prioriteras lika högt och alla som arbetar på företaget är väl införstådda i att en hög servicenivå är ett vinnande koncept.
- Jag säger alltid att det gärna får ta längre tid bara det blir perfekt, säger Mats och gör okejtecknet med handen. Man tappar i tid om man behöver göra om ett dåligt utfört arbete och man riskerar att förlora en kund.

Att göra ett grundligt arbete från början och att inte slarva är det som utmärker Mats Trädgårdsservice. Nyanställda kommer snabbt in i tänket genom att arbeta nära mer rutinerade anställda som för yrkesstoltheten vidare. På Mats kontor hänger tavlor med inramade betyg och omdömen från diverse jobb, tidningsurklipp och e-postmeddelanden. Samtliga vittnar om nöjda kunder. Berömmet och uppskattningen är enligt Mats en stark drivkraft.
- Arbetsbetygen är en stor morot både för oss och de anställda. Vi har god laganda i gruppen och när vi når våra mål firar vi med tårta och sommar- och julfester.

Trots den ständiga kampen att försäkra att det finns arbete till de anställda och att behålla kunder är det just egenföretagandet som motiverar Mats. Han ser det som ständigt utvecklande att balansera trädgårdsarbetet, personalansvaret och mötet med kunder.
- Sedan är det ju en stor frihet i att driva eget också, säger Mats med ett snett leende. Så länge man jobbar sina 16 timmar per dag kan man styra sina egna arbetstider.

Mats menar att de som säger att de har lagom mycket jobb i själva verket har för lite jobb. Det är en konstant stress att se till att det finns arbete till de anställda och att det sedan finns tillräckligt med anställda som kan utföra arbetet. Det är lätt att det blir långa, ansträngande perioder med hög arbetsbörda men då är det den positiva attityden i arbetslaget som är räddningen.

Samtidigt som Mats berättar om detta kommer ett par av de anställda in i lunchrummet efter en dags arbete.
- Visst är det så killar, visst har vi god stämning på jobbet!? säger Mats och slår näven i bordet.
 

De skrattar och sätter sig vid bordet för att gå igenom arbetsdagen. Efter berömmande ord från Mats om dagens arbete väntar en avslutande kopp kaffe innan alla sedan går hem till sitt. Mats förhoppningar om företagets framtid är att de får fortsätta ha duktiga anställda, god kamratskap och samma starka motivation att alltid göra ett bra arbete.

Kontaktuppgifter till den intervjuade:
Mats Davidsson
0705-21 44 52
mats@matstradgardsservice.se

Denna text är skriven av journalistikstuderande Nathalie Davidsson mars 2021.


© 2021 Mats Trädgårdsservice AB.