DIN SPECIALIST PÅ SKÖTSEL & UNDERHÅLL
Skötselavtal på årsbasis
 
 
 
Organisation och GDPR. Mats Trädgårdsservice
 
 
 

 
ORGANISATION MATS DAVIDSSONS TRÄDGÅRDSSERVICE AB
Mats Davidssons Trädgårdsservice AB, org nr 556942-0168, startade sin verksamhet februari 1989. Företaget registrerades då som ett handelsbolag och ombildades till ett aktiebolag september 2013. Företaget ägs och drivs sedan start av makarna Mats och Susanne Davidsson. Vi är idag 15 st verksamma i bolaget varav fem st är tillsvidareanställda. Övriga anställda är säsongsanställda och arbetar från mars-november då vår verksamhet är beroende av väder och vind. Mats och Susanne ansvarar för verksamheten tillsammans. Mats ansvarar, leder och fördelar arbetet till övrig personal och Susanne administrerar ekonomi och personalfrågor.
Vår verksamhet består av att utföra skötsel och underhåll samt anläggning av trädgårdsytor för såväl företag som privatpersoner, bostadsrättsföreningar, villaägare, fastighetsbolag och kommuner. Vår specialitet är skötselavtal på årsbasis som utformas individuellt efter önskemål.
GDPR - Dataskyddsförordning
Den 25/5-2018 trädde en ny lag i kraft i Sverige som har till syfte att skydda integriteten bland landets medborgare. Detta innebär att Mats Davidssons Trädgårdsservice AB säkerställer den anställdes och företagets kunders personuppgifter enligt de riktlinjer som dataskyddsinspektionen sammanställt för att säkerställa att uppgifterna inte hamnar i orätta händer.
Behandling av personuppgifter
Mats Davidssons Trädgårdsservice AB, org nr 556942-0168, med adress Tomasgårdsvägen 12 A 441 39 Alingsås, är personuppgiftsansvarig för att personuppgifter behandlas korrekt och i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

Vi lagrar namn, adressuppgifter, personnummer (hushållsnära tjänster - RUT-avdrag) och andra kontaktuppgifter för samtliga kunder och kontaktpersoner. Uppgifterna används för fakturering och för hantering av RUT-tjänster. Dina personuppgifter delges Skatteverket i de fall ansökan om RUT-avdrag är aktuell.

Dina personuppgifter sparas för den tid som kan anses vara nödvändig för att uppfylla eventuella lagkrav. Personuppgifterna sparas inte mer än nödvändigt. Du har rätt att få veta vilka personuppgifter som vi behandlar om dig och kan begära en kopia av dessa. Du har rätt att få felaktiga personuppgifter om dig rättade och du kan i vissa fall begära att vi raderar dina personuppgifter (t e x om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för ändamålet ovan). Du har även rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter och begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Notera att en begränsning eller radering av dina personuppgifter kan innebära att vi inte har möjlighet att fullfölja våra åtaganden. Du har även rätt att få ut dina personuppgifter i ett maskinläsbart format och att överföra uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig.

© 2021 Mats Trädgårdsservice AB.