DIN SPECIALIST PÅ SKÖTSEL & UNDERHÅLL
Skötselavtal på årsbasis
 
 
 
Skattereduktion Hushållsnära tjänster. Mats trädgårdsservice AB
 
 
 
 
SKATTEREDUKTION / HUSHÅLLSNÄRA TJÄNSTER
Rutavdraget är högst 50 000 kr per år för den som fyllt 65 år. För den som ej fyllt 65 år får rutavdraget uppgå till 25 000 kr per år.

Till trädgårdsarbete som medför rätt till skattereduktion, räknas exempelvis gräsklippning, ogräsrensning, krattning, klippning av rosor och buskar samt häckklippning.

Till trädgårdsarbete som medför rätt till skattereduktion, räknas exempelvis:
  • Gräsklippning
  • Ogräsrensning
  • Krattning
  • Klippning av rosor och buskar
  • Häckklippning
  • Trädbeskärning, fällning av träd, borttagande av träd och buskar
  • Röjning av sly
  • Stubbfräsning och vedkapning
  • Kompostering och ihopsamling av trädgårdsavfall inför bortforsling
  • Återställande av mark efter att träd och buskar har tagits bort
För mer utförlig och aktuell information se skatteverkets hemsida www.skatteverket.se

© 2019 Mats Trädgårdsservice AB.