DIN SPECIALIST PÅ SKÖTSEL & UNDERHÅLL
Skötselavtal på årsbasis
 
 
 
Skattereduktion Hushållsnära tjänster. Mats trädgårdsservice AB
 
 
 

 
SKATTEREDUKTION / HUSHÅLLSNÄRA TJÄNSTER
Sedan 1 januari 2021 är taket för rutavdraget 75 000 kronor per person och år.
Rotavdraget kvarstår med max 50 000 kronor per person och år. Sammanlagt kan en privatperson få 75 000 kronor i rotavdrag och rutavdrag per år.

Till trädgårdsarbete som medför rätt till skattereduktion, räknas exempelvis gräsklippning, ogräsrensning, krattning, klippning av rosor och buskar samt häckklippning.

Till trädgårdsarbete som medför rätt till skattereduktion, räknas exempelvis:
  • Gräsklippning
  • Ogräsrensning
  • Krattning
  • Klippning av rosor och buskar
  • Häckklippning
  • Trädbeskärning, fällning av träd, borttagande av träd och buskar
  • Röjning av sly
  • Stubbfräsning och vedkapning
  • Kompostering och ihopsamling av trädgårdsavfall inför bortforsling
  • Återställande av mark efter att träd och buskar har tagits bort
För mer utförlig och aktuell information se skatteverkets hemsida www.skatteverket.se

© 2021 Mats Trädgårdsservice AB.